Cabinete de expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca

In subordinea Casei Judetene de Pensii Prahova functioneaza sase cabinete de expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca.

Pentru evaluarea capacitatii de munca, cererea si documentele medicale se depun de catre solicitant la cabinetul medical in raza caruia isi are domiciliul.

Dosarul medical se va depune la cabinetul medical si va cuprinde urmatoarele documente:

– cererea
– copie xerox de pe cartea de identitate/buletinul de identitate
– bilete externare/scrisori medicale
– referat medical eliberat de medicul curant
– analize medicale de laborator
– investigaţii imagistice (dupa caz)
– explorări funcţionale (dupa caz)
– alte rezultate ale investigaţiilor medicale (dupa caz)
– adeverinţă cu nr. zile de concediu medical cumulate în ultimele 12/24 luni – pentru salariaţi.

Legislativ