Analize

Acreditare RENAR pentru Spitalul de Pediatrie Ploiesti

Spitalul de Pediatrie Ploieşti a obţinut acreditarea RENAR pentru Laboratorul de analize medicale. Această certificare a fost obtinută în urma unui proces amplu de modernizare şi conformare la standardele actuale, dar şi de monitorizare din partea autorităţilor competente.

Spitalul de Pediatrie Ploieşti a intrat în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova şi pentru această activitate, fapt care permite efectuarea de analize medicale gratuit, la cerere, pe baza biletului de trimitere emis de medicul de familie, în limita fondurilor alocate.

Lista cu ananlizele medicale ce pot fi efectuate se poate studia pe site-ul www.spitalpediatrie.ro, precum si la sediul spitalului, in Ploiesti, str. Mihai Eminescu nr. 4-6.