Legislativ

Ministerul Sanatatii si ANAP, ordin comun privind biocidele

Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice au emis un Ordin comun prin care se stabilește documentația de atribuire standard privind achiziția de produse biocide.

Acesta standardizează documentația necesară pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică de substanțe biocide derulate de către unitățile medicale și alte instituții care utilizează astfel de produse.

Astfel, autoritățile contractante au acum la dispoziție fișa de date, precum și caietul de sarcini cu specificațiile pentru achiziționarea produselor biocide. Este pentru prima dată când o asemenea documentație este standardizată și utilizarea ei devine obligatorie.

De asemenea, după publicarea ordinului în Monitorul Oficial, va deveni obligatorie achiziția de produse biocide pe baza unui singur cod CPV.

Această măsură vine după ce, la începutul lunii septembrie, Ministerul Sănătății a adoptat măsuri stricte de autorizare și verificare a produselor biocide. Toate produsele biocide din categoriile TP1 și TP2 care care se găsesc pe piața românească și au indicații de utilizare în unități sanitare vor fi supuse la teste de eficacitate în laboratoare acreditate la standarde europene.