Eveniment

22 martie – Ziua Mondiala a Apei

Ziua Mondială a Apei se celebrează pe 22 martie începând cu anul 1993, având în acest an drept scop reducerea poluării mediului natural implicat esențial în calitatea apei, principala resursă a vieții pe planeta noastră.
Tema din acest an – Natură nepoluată pentru apă de calitate – analizează modurile în care prin protejarea naturii pot fi depășite problemele legate de poluarea apei, iar sloganul este: Să protejăm Natura & Apa – indispensabile vieții pe Terra.

Obiectiv general: conștientizarea autorităților și comunităților la nivel național, regional și local asupra proceselor de poluare a mediului natural ce afectează calitatea apelor.

Obiective specific: Promovarea inițierii de acțiuni împotriv proceselor de poluarea a naturii ce afectează calitatea apelor, respectiv:
-Împiedicarea și/sau reducerea deversărilor în cursurile de apă naturală a afluenților industriali sau urbani netratați, ale unor nutrienți, ale unor metale grele (mine) sau agenți patogeni.
-Împiedicarea eliminării necontrolate în ape a materialelor plastice, deșeurilor solide, materiilor fecale.
-Reducerea contaminării rezervelor de apă dulce cu produse farmaceutice, precum antimicrobienele și a unor micro-poluanți biochimici – ca efect al instalațiilor de sanitație și epurare necorespunzătoare.
-Reducerea evacuării necontrolate a deșeurilor poluante în apele marine cu respectarea măsurilor de igienă costieră.

Mesaje cheie:
-Poluarea mediului natural afectează grav starea de sănătate. Apa și aerul sunt cele mai sensibile la poluarea mediului natural.
-Prevenția poluării naturii trebuie săfie o prioritate pentru toți responsabilii – organizații, comunități și indivizi.
-Producția și consumul ecologic împreună cu creșterea monitorizării proceselor de poluare a apelor reprezintă elemente esențiale în combaterea poluării mediului natural.
-Parteneriatele și colaborarea internațională sunt vitale pentru dezvoltarea unor tehnologii ecologice.
Supravegherea calitatii apei potabile se realizeaza de catre DSP Prahova in conformitate cu Legea 458/2002 (a calitatii apei potabile) prin realizarea monitorizarii calitatii apei potabile si actiuni de control a sistemelor de aprovizionare cu apa potabila.

La nivelul judetului Prahova exista 226 de zone de aprovizionare cu apa potabila exploatate si intretinute de catre 43 de operatori de apa. In cadrul monitorizarii calitatii apei furnizate la nivelul zonelor de aprovizionare amintite (sisteme centralizate) au fost prelevate 9931 de probe de apa potabila in cursul anului 2017, care au fost analizate in cadrul laboratoarelor DSP Prahova si ale operatorilor de apa. De asemenea, la nivelul judetului Prahova, sunt declarate 1461 fantani publice si 33676 fantani individuale.

In concluzie, prevenirea poluării naturii în scopul protecției apei și aerului, a căror contaminare prezintă potențialul advers maxim pentru sănătatea umană, trebuie să devină și în România o prioritate pentru toți responsabilii – stat, organizații, comunități și indivizi.